Internetowa rejestracja do kolejki

 

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza:

Uwaga : Bez względu na rodzaj sprawy należy wybrać tylko Grupę Spraw

*  Rezerwując jeden termin, można załatwić maksymalnie w tym czasie jedną dowolną sprawę
*  W przypadku większej ilości spraw, należy dokonać odpowiedniej ilości rezerwacji.

 Rezerwację biletu należy potwierdzić w urzędzie nie później niż 5 minut przed umówionym terminem, na urządzeniu wydającym bilety, za pomocą otrzymanego czterocyforwego kodu XXXX 
Przybycie po umówionym terminie skutkuje automatycznym ANULOWANIEM biletu.

 Wybierz datę planowanej wizyty:

(dostępne godziny)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rejestracji w systemie kolejkowym. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 Informacja o stanie kolejek